Verslag Q3

Verslag kwartaalbijeenkomst Winkelhart, 19 september 2017 bij Rustiek

De voorzitter, Wim van Zuiden, verwelkomt ca. 20 ondernemers uit het centrum van Hoogeveen en speciaal de gasten: Kees Raven, voorzitter Stichting Centrummanagement en Leo Hoksbergen, centrummanager. Activiteitencoördinator Jasper van Stiphout was helaas verhinderd.

Opening: stand van zaken Winkelhart

Wim van Zuiden opent met een stand van zaken. Hij is nu 1,5 jaar voorzitter van Winkelhart. De activiteiten van Henk Vermeulen en Hans Drooglever om nieuwe leden te werven voor Winkelhart, zijn erg succesvol. In ongeveer een jaar tijd is het ledenaantal meer dan verdubbeld naar 80! Een knappe prestatie. Het belang van Winkelhart, als vereniging van ondernemers in het centrum, wordt steeds duidelijker. Winkelhart is de stem van de ondernemers in Stichting Centrummanagement. Als we onze gezamenlijke stem laten horen, staan we sterker. Het doel is om samen met de andere partijen in Stichting Centrummanagement, te komen tot een sterk en aantrekkelijk Hoogeveens koopcentrum. Het aantal leden van Winkelhart kan zeker nog groeien. Het ledenwerven gaat dus gewoon door, dus ook het verzoek om je buren-ondernemers aan te sporen om lid te worden indien ze dat nog niet zijn.

Kees Raven, voorzitter Stichting Centrummanagement

Kees geeft een uitleg over de historie en de werkwijze van Stichting Centrummanagement. Iedere ondernemer betaalt mee aan de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) via een gemeentelijke belasting. De gemeente keert de opbrengsten vervolgens als subsidie uit aan Stichting Centrummanagement. In deze Stichting zijn alle typen centrumondernemers vertegenwoordigd (retail, horeca, markt, toerisme, cultuur). De Stichting Centrummanagement ziet toe op een goede besteding van de middelen. Er is een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, een Centrummanager en een Voorzitter. Kees is blij met de inspanningen van Winkelhart om actief deel te nemen in het Centrummanagement.

Leo Hoksbergen, Centrummanager

Leo vertelt over zijn werkzaamheden, sinds 2009. Hij organiseert en coördineert diverse werkgroepen van het Centrummanagement. Tevens is hij eerste aanspreekpunt voor en naar de gemeente; er is ook veelvuldig overleg met de gemeente.

Voor de komende jaren is de Uitvoeringsagenda voor het centrum belangrijk. Er is straks ca. € 12 miljoen beschikbaar voor herinrichting van de Hoofdstraat en pleinen, herontwikkeling van de Tamboerpassage, verdere centrumontwikkeling en verbetering van de marketing.

Ondernemers worden zo veel mogelijk uitgenodigd om mee te praten. Bijvoorbeeld op 11 oktober over de herinrichting van het stadscentrum en op 31 oktober over de marketingcampagne ‘kindvriendelijkste gemeente’.

Een belangrijke werkgroep is de Werkgroep Evenementen. Zij maken een voorstel voor de jaarlijkse activiteitenkalender. De Pulledagen zijn succesvol en worden goed gewaardeerd. Het aantal bezoekers is stijgend. In 2018 zullen er meer koopzondagen zijn met activiteiten, liefst een vaste zondag. Een impressie: een zondag zonder koopzondag telt ca. 5000 bezoekers in het centrum, met koopzondag ca. 15.000 en bij Modestad waren het er ca. 25.000.

Ideeën voor de activiteiten van 2018 kunnen nog worden ingeleverd.

W.v.t.t.k.

  • 1.Kan de oliebollenkraam in de lengte van de Hoofdstraat? Dit blijkt uiteindelijk niet mogelijk binnen de verleende vergunning.
  • 2.Noorderlichtjesparade op zaterdagavond? Zijn er ook acties gepland? Dit wordt binnenkort gecommuniceerd.
  • 3.Suggestie om Noorderlichtjesparade op de vrijdagavond te agenderen. Wordt besproken in de werkgroep Evenementen.
  • 4.Een van de aanwezigen is teleurgesteld over deze avond, geen nieuws en te weinig ruimte voor ideeënuitwisseling.
  • 5.Muziek in het centrum, hoe staat het ermee? Blijkt vooral een financiële kwestie te zijn, er is overleg met BumaStemra over de kosten. Inmiddels is er weer muziek op een aantal dagen.
  • 6.Verzoek om goede spreiding van activiteiten over het hele centrum. M.n. voor Schutstraat, Hoofdstraat-noord, Tamboerpassage, Raadhuisstraat is het soms moeilijk iets passends te organiseren.
  • 7.Gebrek aan overleg en voortgang tussen gemeente en partijen in de Tamboerpassage (eigenaren, huurders, ondernemers).
  • 8.Defecte verlichting in het koopcentrum; kan de reparatie sneller? Tip: gebruik de app Buiten Beter.

Sluiting

De voorzitter sluit tegen 21.00 uur het officiële gedeelte met dank voor ieders inbreng. Kees en Leo in het bijzonder en verder Erik en Miranda Meppelink voor hun gastvrijheid. 

Tot slot: Meld u aan op de site van www.winkelharthoogeveen.nl B.v.d.!

Namens het bestuur van het Winkelhart, Dhr. W.M.N. van Zuiden.

Coördinatie, Henk Vermeulen

Voor extra informatie: info@winkelharthoogeveen.nl