Voorzitterschap CentrummanagementBeste ondernemers,

In de afgelopen bestuursvergadering van de Stichting Centrummanagement Hoogeveen heeft de heer Edwin Snijders zijn besluit tot het teruggeven van de voorzittershamer van de stichting bekend gemaakt.

Reden hiervoor is dat hij vanwege een onverwachte overname van een ander bedrijf te maken zal krijgen met klanten in het centrum van Hoogeveen. De heer Snijders is van mening dat hij een onafhankelijke rol als voorzitter van de stichting hierdoor niet meer kan invullen. Het bestuur respecteert dit besluit en gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Eenieder die geïnteresseerd is in deze onbezoldigde en onafhankelijke functie, kan voor meer informatie over het profiel en takenpakket van het voorzitterschap contact opnemen met de interim-voorzitter Roeland Hup via info@roelandhup.nl

In verband met de continuïteit van de stichting is tevens met Leo Hoksbergen afgesproken dat hij voorlopig taken binnen het centrum als centrummanager zal blijven waarnemen. Over de invulling van zijn vacature zal in januari nader in het bestuur worden doorgesproken.

met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Leo Hoksbergen,
centrummanager

18-12-2019

Edwin Snijders nieuwe voorzitter Centrummanagement


In de afgelopen bestuursvergadering van de Stichting Centrummanagement Hoogeveen is besloten om de heer Edwin Snijders te benoemen als voorzitter van de stichting.

De Hoogeveense Edwin Snijders is benoemd na voordracht en op advies van één van de betrokken partijen. Lettend op de mogelijke veranderingen binnen de StichtingCentrummanagement Hoogeveen (in verband met het vertrek van centrummanager Leo Hoksbergen per 1 januari a.s), is de aanstelling van Edwin eerst voor de periode van een jaar afgesproken.

In 2020 zal de koers voor de komende jaren worden uitgezet, waarbij de expertise en kennis van Edwin op het gebied van retail, veranderprocessen en zijn bestuurservaring kunnen worden benut. Hij zal zich allereerst inzetten voor een actieve communicatie naar en betrokkenheid van de ondernemers in het centrumgebied; centrummanagement is immers van, voor en door ondernemers.

De waarnemend voorzitter van de stichting, Roeland Hup, zal de eerste periode nog samen met Edwin optrekken en ook actief meedraaien in het bestuur. Edwin Snijders is zelfstandig ondernemer op het gebied van organisatie- en financieel advies en zal als onafhankelijk voorzitter in het BIZ centrumgebied gaan optreden.

26-11-2019


BIZ 2020-2024 verlengd!

6 november 2019 is de uitslag van de BIZ-stemronde bekend geworden: zo’n 70% van alle ondernemers in het stadscentrum heeft een steen uitgebracht (ca. 300 stemmen). 78% heeft voor verlenging van de BIZ gestemd! Daarmee is continuïteit van het ondernemersfonds via de BIZ weer voor vijf jaar veiliggesteld. Alle ondernemers hartelijk dank voor de steun en het vertrouwen in de Stichting Centrummanagement Hoogeveen! We gaan samen hard aan het werk om het stadscentrum aantrekkelijk en gastvrij te houden voor bewoner, bezoeker en toerist!

06-11-2019
Venster sluiten