Winkelhart Hoogeveen!

Vooraankondiging vergadering, dinsdag 18 oktober 2016 18.00 uur

Restaurant HEMA, ingang Kaaplaantje (achterzijde Hema).

Koffie, broodjes e.d. zijn volop aanwezig!

_____________________________________________________________

Winkelhart Hoogeveen is een vereniging die de belangen van de aangesloten leden wil behartigen. Onze ledenzijn ondernemers die gevestigd zijn aan de Schutstraat, het Haagje, Alteveerstraat, Hoofdstraat, van Echtenstraat, Grote Kerstraat, de Tamboerpassage en de Raadhuisstraat. Kortom alle ondernemende bedrijven het centrum van Hoogeveen. Op basis van vrijwilligheid zijn zij lid van Winkelhart om samen te praten, te overleggen, elkaar te stimuleren en hun ideeën over Winkelhart te ventileren naar het Centrummanagement. 

Ons doel is om het centrum van Hoogeveen nog levendiger en gezelliger te maken! Na enkele jaren van “rust” heeft het bestuur van Winkelhart Hoogeveen de draad weer opgepakt en is op zoek gegaan naar een naar een voorzitter die het Winkelhart weer nieuw leven gaat inblazen. Na goed zoeken en veel praten werd “oud” ondernemer Wim van Zuiden bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Ondertussen zijn de meeste nog openstaan bestuursposten ook vervuld en zijn de eerste vergaderingen al weer achter de rug. Voorheen werd er ook gewerkt met een aantal werkgroepen, zoals Activiteiten, Beheer, Keurmerk veilig ondernemen. Door hun inzet van ontvangt het Winkelhart de noodzakelijke informatie van al wat leeft bij de leden van Winkelhart en kan dit doorgeven aan het bestuur van het Centrummanagement van Hoogeveen zodat deze actueel kan worden gevoed. Tot voor kort ontving het CM deze informatie niet of nauwelijks waardoor de feeling met de ondernemers sterk achteruit ging. Informatie is voor wie dan ook zeer belangrijk en daarom willen wij binnenkort voor alle ondernemers uit ons stadscentrum een korte maar informatieve vergadering te beleggen.

Zet s.v.p. de datum van 18 oktober alvast in uw agenda want ook uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. We moeten als koopcentrum ondernemers weer actief worden en vernieuwing gaan uitstralen. De tijd van “slapen” is voorbij!

Tijdens deze bijeenkomst zal Tom Kikkert van Organisatiebureau Oozo ons een indruk geven van de huidige stand van zaken in de retail en de punten aanwijzen die verbetering behoeven. De retail staat al enige jaren onder druk. Teruglopende omzetten, reorganisaties, faillissementen en lege winkelpanden zijn allang geen uitzonderingen meer. ‘Eigenlijk zijn er maar twee opties voor het huidige winkelaanbod,’ stelt Kikkert. ‘Winkels moeten veraSamen Sterk voor een Nieuw Hoogeveen!

Informatie liefst per email naar: Henk Vermeulen 06-53296370 info@vermeulenmode.nl of

Hans Drooglever. 06-51299713 hansdrooglever@gmail.com