Winkelhart Hoogeveen!Beste centrum-ondernemers,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de vierde en laatste kwartaalbijeenkomst van dit jaar Winkelhart, dé vereniging van ondernemers in het centrum van Hoogeveen.


DINSDAG 19 DECEMBER, 19.30 UUR BIJ LA BROCHETTE, inloop vanaf 19.00 uur


Zoals u weet is in 2017 een nieuwe centrumvisie vastgesteld door de gemeenteraad, heeft de provincie financiële middelen toegezegd om de doelen die in de centrumvisie worden genoemd te bereiken, zijn er vergevorderde plannen voor herinrichting van de Hoofdstraat én is Hoogeveen begin april 2018 gastheer voor een groot Europees congres over de ontwikkelingen in de retail. Kortom, in Hoogeveen gebeurt van alles dat direct voor u, als ondernemer, van belang is. 


Vereniging Winkelhart volgt de ontwikkelingen op de voet en levert via allerlei werkgroepen van zowel gemeente als Stichting Centrummanagement bijdragen hieraan. Winkelhart vertegenwoordigt ú, ondernemer in het centrum. Daarom is het belangrijk dat wij uw mening horen maar ook dat wij u kunnen informeren over onze inspanningen. 


Op 19 december zal Gert Bolkesteijn, gemeentelijk initiator binnenstad en projectleider, ons bijpraten over de actuele stand van zaken. JohnHarold Smit geeft een toelichting op de Europese week in april en hoe wij als ondernemers daar ook een succesvolle commerciële week van kunnen maken. En, maar dat is nu nog onzeker, kunt u kennismaken met de nieuwe activiteitencoördinator.


Natuurlijk is er na afloop gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje, uiteraard in december-sfeer. De bijeenkomst is bedoeld voor leden en niet-leden van Winkelhart – waarbij de laatsten van de gelegenheid gebruik kunnen maken om lid te worden. Toegang gratis.

Het bestuur van Winkelhart,
Wim van Zuiden, Roeland Hup, Arie Veldman, Henk Vermeulen, Rolph Drent, JohnHarold Smit, Heinri Schonewille, Erik Veneboer, Janny Schenkel, Gert-Jan Remmelts

___________________________________________________________